Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Zapisnik sa V. sjednice Stručnog vijeća, održane 27.10.2022. godine u 14,00 sati

 

Prisutni: Većina stručnog vijeća.

Dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa stručnog vijeća od 09.08.2022. godine
  2. Suradnja s lokalnom zajednicom
  3. Razno

Suradnja s lokalnom zajednicom

Predsjednik stručnog vijeća je naveo kako naš Dom surađuje s raznim ustanovama (drugi Domovi za starije osobe, bolnice itd.).

Razno

Bilo je riječi o premještajima korisnika sa stambenog dijela na stacionar te premještaji korisnika s jednog stacionara na drugi.

Istaknuta je problematika vezano za suradnju s liječnicima (liječnici ne posvete dovoljno vremena korisnicima, nego stvari obavljaju površno).

Medicinska sestra Melita ukratko je izvijestila o sudjelovanju na Konferenciji o Alzheimerovoj bolesti.

Glavna medicinska sestra je navela kako će imati predavanje u Hotelu Internacional, o previjanju rana. Susret organizira Stoma-medical.

Sjednica j završila u 14,50 sati.

 

Zapisnik sa V sjednice strucnog vijeca (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA