Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Zapisnik sa četvrte sjednice Stručnog vijeća, održane 09.08.2022. godine u 14,00 sati

Prisutni: Većina stručnog vijeća.

Dnevni red:

  1. Dopis Ministarstva, upozorenje na brigu o starima
  2. Puštanje u rad vatrodojave
  3. Radna disciplina
  4. Razno

1.Dopis Ministarstva, upozorenje na brigu o starima

Ministarstvo je uputilo dopis da se više obrati pažnja na dehidraciju  i dekubitus korisnika, te se traži provođenje pravovremenih preventivnih mjera. Ravnateljica je pozvala osoblje koje brine o njezi korisnika da se obrati veća pažnja da korisnici ne dobiju dekubitus i da ne dođe do dehidracije. Također je istaknula da je važno da se vodi evidencija o zdravstvenom stanju korisnika, a posebno kada idu na liječenje i kada se vraćaju s liječenja. Molila je da se podaci o zdravstvenom stanju korisnika unose u DOGMU.

2.Vatrodojava

Ravnateljica je navela da su neki od djelatnika prošli edukaciju kako upravljati vatrodojavnim sustavom. Također je navela da će tijekom narednih tjedana biti održan sastanak s korisnicima radi informiranja o istome.

3.Radna disciplina

Ravnateljica je pozvala sve djelatnike da radna disciplina bude na prvom mjestu. Također je navela da svi djelatnici na stacionarima na idu u isto vrijeme na pauzu nego da se organiziraju tako da uvijek netko bude na odjelu.

4.Razno

  • U planu je kada budu svi majstori na okupu, da se pospreme svih hodnici po domu (da se maknu nepotrebne stvari).
  • Medicinskom osoblju je preporučeno da se prijave na konferencije o alzheimeru i palijativnoj skrbi, na način da pripreme određena predavanja, temeljena na njihovom iskustvu.
  • Bilo je riječi o cijepljenju korisnika 4 dozom (COVID-19)

Sjednica j završila u 15,10 sati.

Više u pdf dokumentu:

Zapisnik-4_sjednica strucnog vijeca (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA