Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

Zapisnik sa II. sjednice Stručnog vijeća, održane 29.05.2022. godine u 13,30 sati

Prisutni: Većina članova stručnog vijeća.

Dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa stručnog vijeća od 10.02.2023. godine
  2. Izbor novog predsjednika stručnog vijeća i zamjenika
  3. Prijedlog pravilinika o organizaciji i sistematizaciji poslova
  4. Organizacija rada s obzirom na manjak djelatnika
  5. Razno

 

Zapisnik sa II sjednice SV-a (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA