Dom za starije osobe ksaver

Zakoni:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22):

https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Zakon o ustanovama (pročišćeni tekst zakona NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19):

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1282.html

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/2017):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2630.html

Zadnje objave

Druženje uz knjigu

Jednom mjesečno u Domu Ksaver održava se susret pod nazivom „Druženje uz knjigu”, kojeg održava

ARHIVA