Dom za starije osobe ksaver

Statut Doma Ksaver:

STATUT-DOMA-KSAVER-procisceni_tekst (pdf)

Poslovnici:

Poslovnik o radu UV-a 2021 (pdf)

Pravilnici:

Pravilnik o koristenju sluzbenih telefona (pdf)

Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (pdf)

Pravilnik o koristenju sustava video nadzora Ksaver (pdf)

Pravilnik o kucnom redu (pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (pdf)

Pravilnik o radu 2020 (pdf)

Pravilnik o testiranju na sredstva ovisnosti (pdf)

Pravilnik-o-zastiti-arhivskog-i-registraturnog-gradiva (pdf)

Pravilnik-o-organizaciji-i-sistematizaciji-poslova-Doma-Ksaver_15_04_2019 (pdf)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Doma za starije osobe Ksaver (pdf)

ARHIVA