Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu (NN 93/14.), članka 29. stavak 1., alineja 2. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, te članka 37. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014 i 66/2015), uz prethodno savjetovanje s Radničkim vijećem, Upravno vijeće Doma donijelo je

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za starije osobe Ksaver

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA