Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u ponedjeljak, 24.09.2018.godine
s početkom u 17 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

  • Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća
  • Korekcija Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver
  • Polugodišnje financijsko izvješće
  • R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 3 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

 

Zadnje objave

ARHIVA