Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 12.10.2020. godine s početkom u 16:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

  1. Verifikacija zapisnika sa 12.Sjednice Upravnog vijeća održane 20.07.2020.godine
  2. Pravilnik o radu Doma za starije osobe Ksaver
  3. Procjena rizika Doma za starije osobe Ksaver
  4. Pravilnik o zaštiti na radu Doma za starije osobe Ksaver
  5. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
  6. Dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
  7. Odluka o provođenju otvorenog postupka za nabavu mesa svinjetine, junjetine, teletine i govedine u iznosu preko 200.000,00 kuna bez PDV-a.
  8. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 13 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA