Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

1. Socijalni radnik/ca – VŠS/VSS – 1 izvršitelj

  • uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, položen stručni ispit, odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada (licenca)
  • potrebna ostala znanja i vještine: poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije, 1 godina radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  1. životopis
  2. domovnicu i rodni list
  3. diplomu
  4. uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
  5. odobrenja za samostalni rad,
  6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

Više u pdf dokumentu: 

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA