Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Uvjeti:

 1. Završeno srednjoškolsko obrazovanje za med. sestru/tehničara
 2. Položen stručni ispit za zdravstvenog radnika (med. sestru/tehničara)
 3. Odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za med.sestru/tehničara
 3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1.)
 4. presliku važećeg odobrenje za samostalan rad( licencu) (za radno mjesta pod brojem 1.)
 5. presliku svjedodžbe osnovne škole (za radno mjesto pod brojem 2.)
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 7. potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,za radno mjesto pod brojem 1. i 2.)
 8. potvrdu o radnom iskustvu(presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca(koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, za radna mjesta pod brojem 1. i 2.)

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj medicinska sestra tehnicar (pdf)

 

Zadnje objave

Pravilnici

Pravilnici – Dom za starije osobe Ksaver Pravilnik o koristenju sluzbenih telefona (pdf) Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (pdf) Pravilnik o nacinu

Više »
ARHIVA