Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Natječaj za radno mjesto – KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI:

  1. završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara
  2. 1 godina radnog iskustva
  3. poznavanje rada na računalu
  4. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi svjedodžba (preslika)
  3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  4. Potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu (ne starije od mjesec dana)
  5. Preslika osobne iskaznice

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

 

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – kuhar-ica (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA