Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

Na temelju članka 36. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova ravnatelj  Doma Vicko Goluža, dipl.ek.  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

 

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI REFERENT/OBRAČUN PLAĆE/CONTER- 1 IZVRŠITELJ/ICA        

 1. Stručni uvjeti: SSS ekonomskog smjera, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva
 2. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 3. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ekonomskog smjera
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
 1. Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, uz naznaku “natječaj za posao – ne otvarati”.
 2. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 3. Zadržava se pravo poništenja Natječaja.

      7. Obavijest o rezultatima natječaja objavit ćemo na web stranici ustanove.

Natjecaj za financijsko rac_referent-conter (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA