Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

 

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto:

  1. ČISTAČ/ICA
    – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Uvjeti:

  • Završena osnovna škola
  • da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

  • životopis
  • domovnicu i rodni lisT
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
  • potvrdu o radnom stažu (podaci evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – cistac-ica (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA