Dom za starije osobe ksaver

 

SUKLADNO NAPUTKU KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZABRANJUJU SE POSJETE U DOMU (STACIONAR I STAMBENI DIO).

Naputak kriznog stozera (pdf)

SUKLADNO PREPORUKAMA KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PREDLAŽEMO KORISNICIMA DA REDUCIRAJU IZLASKE IZVAN KRUGA DOMA.

Preporuka kriznog stozera (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA