Dom za starije osobe ksaver

 

SUKLADNO NAPUTKU KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZABRANJUJU SE POSJETE U DOMU (STACIONAR I STAMBENI DIO).

Naputak kriznog stozera (pdf)

SUKLADNO PREPORUKAMA KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PREDLAŽEMO KORISNICIMA DA REDUCIRAJU IZLASKE IZVAN KRUGA DOMA.

Preporuka kriznog stozera (pdf)

Zadnje objave

Svjetski dan zdravlja

Dana 08. travnja obilježili smo Svjetski dan zdravlja. Tom prigodom predavanje „Zdravo starenje” održala je dr.med. Dubravka Trinki.

Više »
ARHIVA