Dom za starije osobe ksaver

Preuzmite dokumente u pdf formatu

Odluka o ustroju kataloga_informacija.pdf

KATALOG INFORMACIJA_Dom Ksaver.pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf

Čistopis Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika.pdf

STATUT Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 02.08.2012.pdf

ODLUKA – dopuna Statuta.pdf

Izmjene Statuta Doma Ksaver.pdf

Imenovanje Povjerenika i zamjenika za gospodarenje otpadom.pdf

Odluka o imenovanju Povjerenika za gospodarenje medicinski otpad.pdf

Statut Doma Ksaver:

STATUT DOMA KSAVER-procisceni_tekst (pdf)

Poslovnici:

Poslovnik o radu UV-a 2021 (pdf)

Pravilnici:

Pravilnik o radu (pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe (pdf)

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju te zaštiti osobnih podataka (pdf)

Pravilnik o koristenju sluzbenih telefona (pdf)

Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (pdf)

Pravilnik o koristenju sustava video nadzora Ksaver (pdf)

Pravilnik o kucnom redu (pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (pdf)

Pravilnik o radu 2020 (pdf)

Pravilnik o testiranju na sredstva ovisnosti (pdf)

Pravilnik o zastiti arhivskog i registraturnog gradiva (pdf)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma Ksaver_15_04_2019 (pdf)

Zahtjev za pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama (doc)

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (doc)

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc)

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka:

SANJA MRVELJ, mag. rel. int.
Zagreb, Nemetova 2
Tel. 01 4674 133
e-mail: sanja.mrvelj@dom-ksaver.hr

Zakoni:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22):

https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Zakon o ustanovama (pročišćeni tekst zakona NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19):

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1282.html

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/2017):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2630.html

Zadnje objave

Druženje uz knjigu

Jednom mjesečno u Domu Ksaver održava se susret pod nazivom „Druženje uz knjigu”, kojeg održava knjižničarka Martina Domačinović.

Više »
ARHIVA