Dokumentacija – smještaj

Rad sa strankama:

UTORKOM od 12:30 do 15:00h

ČETVRTKOM: od 8:30 do 11:00h

.

Kontakt telefon Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver – Zagreb

Centrala 01/4674-133

Zahtjev za smještaj u dom za starije i nemoćne osobe

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji s domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Grad Zagreb napravio je unificirani obrazac zahtjeva za smještaj u dom za starije i nemoćne osobe i zahtjeva za pomoć i njegu.

Zahtjev za smještaj u dom za starije i nemoćne osobe kao i zahtjev za pomoć i njegu može se podnijeti isključivo službi socijalnog rada u domu za starije i nemoćne osobe u koji se osoba želi prijaviti za smještaj ili korištenje. pomoći i njege.

Dokumenti za preuzimanje:

Zamolba za smještaj u Dom.doc

Dokumentacija potrebna za smještaj u dom.doc

Privola-Suglasnost za objavu osobnih podataka.doc

Liječnička potvrda za smještaj u dom.doc

Obrazac zahtjeva za pomoć i njegu.doc

Cjenik usluga:

Cjenik usluga smještaja u Dom za starije osobe Ksaver – Zagreb:

Cjenik usluga smještaja (pdf)

ARHIVA