Dom za starije osobe ksaver

Program rada i Izvješća o radu

Izvješće o radu za 2019. godinu

  Temeljem članka 29. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Upravno vijeće Doma na 10. sjednici održanoj 24.02.2020.godine, donosi Izvjesce o radu za 2019 godinu (pdf)

Više »

Izvješće o radu za 2018. godinu

  Temeljem članka 29. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Upravno vijeće Doma na 5. sjednici održanoj 18.02.2019.godine, donosi Izvjesce o radu doma za 2018 (pdf)

Više »

Zadnje objave

ARHIVA