Aktivnosti

Aktivnosti

Predstavljamo vam neke od aktivnosti koje su u funkciji kvalitete života, kako kroz kulturno zabavne programe, tako i kroz programe koji su u funkciji brige o zdravlju i sveukupnom podizanju kvalitete života u Domu, uvažavajući prije svega želje, mogućnosti i sklonosti naših korisnika. 

ARHIVA