Search
Close this search box.

Dom za starije osobe ksaver

17. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, održati će se u srijedu, 15.03.2017. godine s početkom u 16:oo sati.

Sa slijedećim Dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Upravnog vijeća održane 15.12.2016. godine
  2. Izvješće o radu za 2016. godinu
  3. Program rada za 2017. godinu
  4. Usvajanje financijskog izvješća za 2016. godinu
  5. Odluka o nefinancijskoj imovini za 2016. godinu
  6. Odluka o nastavku radova na osam jednokrevetnih soba na A objektu
  7. Razno

Poziv na 17 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Zadnje objave

ARHIVA