Previous slide
Next slide

DOM ZA starije osobe KSAVER

Ustanova smo koja primjenom svojih znanja i vještina ostvaruje prepoznatljivu kvalitetu socijalnih usluga pružajući osobama starije životne dobi osjećaj zadovoljstva, prihvaćenosti i sigurnosti. Želimo i dalje biti ustanova koja u fokusu svoga djelovanja ima prvenstveno čovjeka i njegove potrebe. Uvažavanjem osobnosti svakog korisnika, njihovih individualnih potreba, suradnjom sa članovima njihovih obitelji i prijatelja, unapređenjem socijalnih usluga, kontinuiranom edukacijom, možemo ostvariti svoj cilj.
usluge

Dom pruža usluge dugotrajnog smještaja za 270 korisnika. Usluge se pružaju na stambenom dijelu i na odjelu pojačane njege (stacionaru), ovisno o potrebama korisnika i stupnju njihove samostalnosti u ostvarivanju istih.

Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2a (pdf):

OBAVIJEST O PRESTANKU EPIDEMIJE 11_05_2023

Cjenik usluga:

Cjenik usluga smještaja u Dom za starije osobe Ksaver – Zagreb:

Cjenik usluga smještaja (pdf)

aktivnosti

Predstavljamo vam neke od aktivnosti koje su u funkciji kvalitete života, kako kroz kulturno zabavne programe, tako i kroz programe koji su u funkciji brige o zdravlju i sveukupnom podizanju kvalitete života u Domu, uvažavajući prije svega želje, mogućnosti i sklonosti naših korisnika.

Druženje uz knjigu

Druženje uz knjigu

Jednom mjesečno u Domu Ksaver održava se susret pod nazivom „Druženje uz knjigu”, kojeg održava knjižničarka Martina Domačinović.

Više...